Sarıyer Grupbeyazmartı Bağımsız Taraftar Oluşumu 2004, Sarıyer Spor Kulübü Haberleri, Sarıyer Haber, Sarıyer Haberleri

TFF Sağlık Kurulu “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” hazırladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin […]

TFF Sağlık Kurulu “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” hazırladı
  • 01.05.2020
  • 833 kez okundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” hazırlandı.

TFF Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

“Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, “Genel Prensipler”, “Hazırlık Dönemi – Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi” ile “Pozitif Test Senaryoları”nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

Acıbadem Sports ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla devletimizin liglerin başlatılmasına yönelik kararı sonrasında uygulamaya konulacak.”

35 sayfalık maddeler;

“FUTBOLA DÖNÜŞ” ÖNERİ PROTOKOLÜ
COVID-19 pandemisi sürecinde,
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, Acıbadem Sports ve T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği
ile, TFF 2019 – 2020 sezonunun tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanmış bir öneri protokolüdür.
UNUTULMAMALIDIR Kİ, BU PROTOKOL KALAN MÜSABAKALARIN
OYNANMASI İHTİMALİ ÜZERİNE HAZIRLANMIŞTIR. EN ÖNEMLİ
SORUMLULUK “BİREYSEL SORUMLULUKTUR”.
BU PROTOKOLDE BİREYLER, KULÜPLER VE İLGİLİ KURUMLAR
TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER “ÖNERİ” OLARAK
SUNULMUŞTUR. HER KULÜP BU ANLAMDA KENDİ KENDİNİ
DENETLEMELİ, FEDERASYON VE DEVLET KURUMLARI İLE SÜREKLİ
İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETMELİDİR.
49
Sayfa 2: 1 Genel Prensipler
Sayfa 3: 1.1 Genel Prensipler Zaman Çizelgesi
Sayfa 4-5: 1.2 İletişim ve Koordinasyon
Sayfa 6: 1.3 İletişim ve Koordinasyon Şeması
Sayfa 7: 1.4 Tesis Yönetimi
Sayfa 8: 1.4.1 Güvenlik
Sayfa 9: 1.4.2 Soyunma Odaları
Sayfa 10: 1.4.3 Antrenman Sahaları
Sayfa 11: 1.4.4 Fitness Salonu
Sayfa 12: 1.4.5 Medikal Alanlar
Sayfa 13: 1.4.6 Malzeme Odaları
Sayfa 14: 1.4.7 Yemek Alanları
Sayfa 15: 1.4.8 Ortak Alanlar
Sayfa 16: 1.4.9 Ofis Alanları
Sayfa 17: 1.4.10 Konaklama Alanları
Sayfa 18-19: 1.5 Lojistik Yönetim
Sayfa 20-22: 1.6 Tarama Testleri Yönetimi
01 BÖLÜM 1 GENEL PRENSİPLER
Sayfa 27: 3.1 Oyuncu & Çalışan
Sayfa 28: 3.1 Şüpheli Vaka Yönetimi Şeması
Sayfa 29: 3.1.1 Pozitif Vaka Geri Katılımı
Sayfa 30: 3.2 Rakip Takım
Sayfa 31: 3.3 Test Sonucu Değerlendirme Öneri Algoritması
03 BÖLÜM 3 POZİTİF TEST SENARYOSU
İÇİNDEKİLER

Sayfa 1: BÖLÜMLER

02 BÖLÜM 2 HAZIRLIK DÖNEMİ
Sayfa 23: 2.1 EVRE 1 Uzaktan Antrenmanlar
Sayfa 24-26: 2.2 EVRE 2 Sahada Grup Antrenmanları
01 02 03
04
GENEL PRENSİPLER
1.1 ZAMAN ÇİZELGESİ
1.2 İLETİŞİM VE KOORDİNASYON
1.3 İLETİŞİM ŞEMASI
1.4 TESİS YÖNETİMİ
1.5 LOJİSTİK YÖNETİM
1.6 TARAMA TESTİ YÖNETİMİ
HAZIRLIK DÖNEMİ
2.1 EVRE 1
2.2 EVRE 2
2.3 EVRE 3
POZİTİF TEST SENARYOSU
3.1 OYUNCU & ÇALIŞAN
3.2 RAKİP TAKIM
3.3 ALGORİTMA ÖNERİSİ
MÜSABAKA DÖNEMİ
3.1 EV SAHİPLİĞİ
3.2 DEPLASMAN YÖNETİMİ
3.3 STADYUM YÖNETİMİ
BÖLÜMLER
1
NOT: Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe
protokol kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşılmaya devam edecektir.
1 GENEL PRENSİPLER
“Futbola Dönüş” Süreci takımların liglerin ertelendiği günden ilk hazırlık veya resmi müsabakalarını oynayacakları güne
(maç öncesi kampa girecekler ise kamp başlangıç gününe) kadarki Hazırlık Dönemi ve kalan müsabakaların oynandığı
Müsabaka Dönemi’ni kapsamaktadır.
Hazırlık Dönemi kendi içerisinde 3 evreden oluşmaktadır.
EVRE 1: Antrenmanlara Hazırlık – İzolasyon
EVRE 2: Bireysel & Grup Antrenmanları
EVRE 3: Takım Antrenmanları
Bu dönem ve evrelerin hepsinde COVID-19 yönetimi Oyuncu, Teknik Ekip, Sağlık Ekibi, Destek Ekipleri ve Kulüp
Çalışanlarını ayrı ayrı ele alacaktır.
Hazırlık Döneminin temel amaçları şu şekilde sıralanmaktadır.
1. Herkes için dezenfekte bir tesis (antrenman ve çalışma) ortamı sağlamak
2. Oyuncuları Müsabaka Dönemine kadar optimal sağlık ve fiziksel seviyeye ulaştırabilmek
3. Oyuncuların ve çalışanların psiko-sosyal yönetimini doğru ve sağlıklı şekilde sürdürebilmek
4. Oyuncuların ve çalışanların ailelerini korumak
5. Tüm bunları ülkede başarı ile yürütülen salgın sürecini aksatmadan sürdürebilmek
Not: Tüm bu evreler ile ilgili bilgileri içeren dijital bir kitapçık oluşturup oyuncu, departmanlar ve kulüp çalışanlarına online bir platform
üzerinden dağıtmak fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde tesis içerisindeki alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirici afiş ve posterleri
bulundurulmalıdır. Protokol ile ilgili eğitimler de planlanabilir. 2
1.1 Zaman Çizelgesi 1 GENEL PRENSİPLER
Hazırlık Dönemi ve COVID-19 tarama testlerinin uygulanma zamanlarını gösteren zaman çizelgesi aşağıdadır.
EVRE 1 EVRE 2 EVRE 3 MÜSABAKA DÖNEMİ
Evlerde izolasyon ve
uzaktan online bireysel
antrenmanlar
Tesislerde sınırlı sayıda
çalışan ile bireysel ve
grup antrenmanları
Tesislerde veya kamp
alanlarında takım
antrenmanları
Resmi veya hazırlık
müsabakalarının
başlaması ve devamı
Takıma ve çalışanlara uygulanacak COVID-19 Tarama Testleri
Evre 1’in sonunda başlar ve Müsabaka Döneminin sonuna kadar devam eder.
HAZIRLIK DÖNEMİ
3
1.2 İletişim ve koordinasyon 1
Tüm takımlar Federasyon ve devlet kurumları (bakanlıklar, sağlık kurumları vb) ile düzenli iletişimi sağlayacak bir
yetkili belirlemelidir. Bu kişiler oyuncular ve diğer çalışanlar ile yakın temasta olmayacak kişiler arasından seçilmelidir.
Ana görevi bahsi geçen kurumlardan gelecek güncel haberleri ve konjonktürü sürekli takip etmek, gerekli
durumlarda iletişim kurarak teyit almak, kulübün belirlenen protokole uygun hareket etmesini sağlamak ve ilgili
kurumlara rapor vermek olan bu pozisyon için kulüplerde en uygun yetkili İdari Direktör’dür. *
Tüm takımlar oyuncu, teknik ekip ve destek ekipleri ile temasta olması gerekecek bir ana bir de yedek idari yetkili
belirlemelidir. Bu kişinin görevi kulüp içerisindeki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak, kulübün bu protokole uygun
hareket etmesini sağlamak ve İdari Direktör’e rapor vermek olacaktır. Bu pozisyon için kulüplerdeki en uygun
yetkili İdari Menajer’dir.
Takım doktoru veya Medikal Departman Sorumlusu tüm bu süreçte en önemli görevlerden birisini üstlenmektedir.
Asli görevleri dışında takım doktoru, İdari Menajer ile sürekli iletişimde kalarak herkesin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve
bu bağlamda belirlenen protokollere uygun hareket etmesini sağlamanın yanında, semptom takipleri, tarama testleri
ve şüpheli vaka organizasyonlarının hatasız yürütülmesini temin etmelidir. Takım doktoru ayrıca, Federasyon Sağlık
Kurulu ile de düzenli görüşmeler yapmalı ve bilgi akışını sağlamalıdır.
Takım destek ekiplerinin yer aldığı her departman kendi içerisinde bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. Bu kişiler
kendi departmanlarının önerilere uygun hareket etmesini sağlamalı ve denetlemelidir. Bunun yanında bu kişiler
departmanlar arası koordinasyonun sağlanması için Tesis Müdürü ile sürekli iletişimde kalmalıdır. Tesis Müdürü ayrıca
tesislerin, kamp alanlarının ve takım transportunda kullanılacak araçların hijyen ve temizliğinden de sorumlu olacaktır.
Tesis Müdürü, ilgili tüm alanların ve araçların dezenfeksiyon ve temizlik süreçlerini organize etmeli, temizlik çalışanları
ile iletişimde kalarak, sürecin düzenli kontrolünü sağlamalı ve İdari Direktör ile bilgi paylaşımı yapmalıdır.
* Yetkilendirilmiş bir Yönetim Kurulu üyesi veya CEO da bu pozisyon için konumlandırılabilir
GENEL PRENSİPLER
4
1.2 İletişim ve Koordinasyon 1
Bunların dışında, gerekli durumlarda oyuncu ve çalışanların aileleri ile iletişimin sağlanabilmesi için ayrı bir yetkili
daha belirlemek faydalı olacaktır. Özellikle yabancı oyuncusu olan takımlarda bu oyuncuların aileleri ile
iletişimi sağlayabilecek tercümanların, yabancı oyuncu yoksa İdari Menajer Yardımcılarının bu pozisyonda
konumlandırılması daha doğru olacaktır. Bu kişilerin görevi olası kötü senaryolarda* oyuncu ve çalışan ile iletişimin
sağlanamamasına karşılık kulübün alacağı aksiyonların başarılı şekilde sürdürülebilmesi için aileler ile düzenli
iletişimi sağlamak, ailelerin kaygı, endişelerini gidermek, bilgi taleplerini karşılamak ve İdari Menajer’e rapor
vermektir.
İdari Direktör ve İdari Menajer ayrı bir online platform üzerinden sürekli iletişim halinde kalmalıdır.
Takım Doktoru ve İdari Menajer ayrı bir online platform üzerinden sürekli iletişim halinde kalmalıdır.
Tesis Müdürü ve İdari Direktör ayrı bir online platform üzerinden sürekli iletişim halinde kalmalıdır.
İdari Menajer Yardımcısı ve İdari Menajer ayrı bir online platform üzerinden sürekli iletişim halinde kalmalıdır.
NOT: Eğer mümkün ise İdari Menajer, Takım Doktoru ve Tesis Müdürü pozisyonlarındaki kişiler Hazırlık Dönemi başlamadan
Covid-19 bağışıklığı yönünden (immünizasyon) opsiyonel olarak ek Antikor testlerine tabi tutulabilir. İmmünize (hastalığı
önceden sağlıklı şekilde atlatmış) kişilerin belirlenebilmesi spesifik laboratuvar testleri ile mümkündür. Bu konu Bölüm 1.6
Tarama Testi Yönetimi altında açıklanacaktır.
Ayrıca, tesis çalışanları arasında Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği risk grubu kriterlerine uyan kişiler varsa tüm pandemi boyunca
bu kişilerin izinli sayılması önerilmektedir.
* COVID-19 şüpheli veya pozitif vaka senaryoları oluşturulmalı ve tüm departmanların bu senaryolardaki planlardan
haberdar olması sağlanmalıdır. Bu senaryolar protokolün 3. bölümünde detaylı açıklanacaktır.
GENEL PRENSİPLER
5
1.3 İletişim ve Koordinasyon Şeması 1 GENEL PRENSİPLER
DEPARTMAN YETKİLİLERİ
Tüm Departmanlar
OYUNCULAR VE ÇALIŞANLAR
Oyuncular, teknik ekip ve ofis çalışanları
İDARİ MENAJER YARDIMCISI
Aileler ile temasta olacak idari yetkili
TAKIM
DOKTORU
İDARİ
MENAJER
İDARİ DİREKTÖR
FEDERASYON VE BAKANLIK YETKİLİLERİ
TESİS
MÜDÜRÜ
6
1.4 Tesis Yönetimi 1
Tesis Yönetimi, genel olarak oyunculara, ekiplere ve kulüp çalışanlarına sağlıklı, dezenfekte ve güvenli bir ortam
sağlama sürecini kapsamaktadır. Tesis Müdürleri veya Tesis Yöneticileri bu süreçten sorumludurlar. Bu sürecin
doğru yürütülebilmesi için İdari Direktör’e düzenli rapor verilmelidir. Güvenlik ve temizlik organizasyonları sosyal
mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kulüp çalışanlarının ve destek ekiplerinin işlerini aksatmayacak, antrenman
süreçlerini etkilemeyecek şekilde kurgulanmalı ve hayata geçirilmelidir. Tüm organizasyonlar öncesinde herkes
bilgilendirilmelidir.
Tüm temizlik elemanları maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları konusunda denetlenmelidir. Temizlik elemanları
ayrıca her temas ve kullanım sonrası eldivenlerini uygun koşullarda ve dezenfekte ederek değiştirmelidir.
Bunun yanında, her departman kendi alanının temizliğinden de sorumlu olmalıdır. Her departman yetkilisi kendi
departman çalışanlarını bu konuda uyarmak ve kontrol etmekle de sorumludur. Profesyonel dezenfeksiyon işlemleri
Tesis Müdürü’nün koordinasyonu altında İdari Menajer ve Takım Doktoru’nun iş birliği ile birlikte yürütülmelidir.
Tüm çalışanlar ve oyuncular el hijyenlerine dikkat etmeli ve sürekli bilgilendirilmelidir.
Tesis Yönetimi süreci aşağıdaki maddeler altında detaylandırılacaktır.
1. Güvenlik
2. Soyunma Odaları
3. Antrenman Sahası
4. Fitness Salonu
5. Medikal Alanlar
6. Malzeme Odaları
7. Yemek Alanları
8. Ofis Alanları
9. Ortak Alanlar
10. Konaklama Alanları
GENEL PRENSİPLER
7
1.4.1 Tesis Yönetimi – Güvenlik 1
Hazırlık Dönemi ve Müsabaka Dönemlerinde tesis güvenliği sorumluluğu Tesis Müdürü ve Güvenlik Departmanı
Yetkilisi’ndedir. Bu sorumluluktan ana kasıt, şüpheli vakaların veya kontaminasyon riski barındıran malzemelerin
tesise giriş çıkışlarının kontrolü ile güvenlik elemanlarının enfeksiyon riskinin minimize edilmesidir. Bu süreçte
yapılması gerekenler ve öneriler aşağıda sıralanmıştır.
1. Minimal eleman ile maksimal güvenliğin sağlanması
2. Tüm elemanların maske ile görev yapmasının sağlanması, düzenli el hijyenine dikkat edilmesi *
3. Oyuncu, ekip ve çalışanların günlük aktivite ve organizasyon bilgileri ile isim listelerinin takip edilmesi
4. Bu bilgi ve listelerin dışında kimsenin tesise alınmaması
5. Önceden bilgisi iletilen ve idari onay verilen kişi ve malzemelerin dışında tüm girişlerin engellenmesi
6. Antrenman sahası etrafına idari onay dışında hiç kimsenin alınmaması
7. Tesis girişinde izole bir bekleme alanı / salonu oluşturulması
8. Bu salonun sosyal mesafe kurallarına göre organize edilmesi
9. Tesise maskesiz kimsenin alınmaması (oyuncu, ekip ve çalışan dahil)
10. Herkesin giriş öncesi el dezenfektanı kullanmasının sağlanması
11. Güvenlik deskinde ve diğer alanlarda sosyal mesafenin korunması
12. Güvenlik deskinde ve tesis girişlerinde el dezenfektanlarının bulundurulması
13. Gerekli durumlarda, Takım Doktoru onayı ve koordinasyonunda tesise girişine onay verilen kişilerin vücut ısısı
ölçümlerini yapmak, şikayetlerini sorgulamak ve Takım Doktoru’na raporlamak
* Yüzey ve malzeme teması gereken durumlarda eldiven kullanılabilir. Ancak eldiven kullanımı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli
husus, eldivenlerin tek seferlik kullanılmasıdır. Eldiven her kullanım sonrası değiştirilmeli, değiştirilmeden önce el dezenfektanı ile
yıkanıp çıkarılmalı ve tesis içerisinde bulundurulacak Tıbbi Atık kutularına atılmalıdır. Bu kullanım şekli tüm çalışanlar için geçerlidir.
GENEL PRENSİPLER
8
1.4.2 Tesis Yönetimi – Soyunma Odaları 1
Tesis Yönetimi sürecinde en önemli kontaminasyon alanlarından birisi olan Soyunma Odalarının hijyen ve
temizliği Tesis Müdürü’nün sorumluğu altında olacaktır. Aynı şekilde, bu odalara giriş çıkışı olan Malzeme
Departmanı çalışanları da bu sorumluluğun bir parçasını alacaklardır. İki grup sürekli iletişim içerisinde kalacak ve
oyuncuların soyunma odasındaki kontaminasyon riskini minimize edeceklerdir. Bu alanla ilgili öneri ve alınması
gereken tedbirler aşağıdaki şekildedir.
1. Soyunma odalarının her kullanım (tek kişi dahi olsa) sonrası temizlenmesi ve havalandırılması
2. Soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması
3. Soyunma odasına girecek temizlik ve malzeme ekibi çalışanlarının eldiven kullanması da önerilir *
4. Soyunma odasında kontaminasyon riski barındıran malzeme sayısının azaltılması
5. Soyunma odasında düzenli kullanılmayan ancak temas edilen malzemelerin günlük temizlenmesi
6. Soyunma odasındaki oturma düzeninin aralarda en az 2 metre olacak şekilde revize edilmesi
7. Mümkünse soyunma odası sayısının arttırılması
8. Her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilmesi
9. Oyuncu soyunma zamanlamalarının yukarıdaki maddeye göre ayarlanması ve sıralanması
10. Yukarıdaki maddeye istinaden yapılacak sıralama ve zamanlamanın oyunculara önceden bildirilmesi
11. Kirli malzemelerin her oyuncu için ayrı tek kullanımlık poşetler içinde yıkamaya götürülmesi
12. Temiz malzemelerin her oyuncu için ayrı ve tek kullanımlık poşetler içinde odaya konulması
13. Poşetlerin birbirinden ve başka kişilerin temasından uzak alanlarda konumlandırılması
14. Mümkünse bu poşetlerin bilgilendirme ve uyarı mesajları ile işaretlenmesi (temiz, kirli, isim vb)
15. Soyunma odalarındaki ortak içecek dolaplarının kaldırılması
16. Her soyunma odasında el dezenfektanı bulundurulması
* Eldiven kullanımı daha önce de belirtildiği üzere tek seferlik olmalı, soyunma odasına giriş esnasında takılıp, çıktıktan hemen sonra
dezenfekte edilerek atılmalıdır
GENEL PRENSİPLER
9
1.4.3 Tesis Yönetimi – Antrenman Sahası 1
Antrenman Sahası Yönetiminden kasıt, sahadaki oyuncu ve ekiplerin güvenli ve hijyenik bir ortamda
antrenman yapmalarını sağlamaktır. Bu sorumluluk başlıca Tesis Müdürü ve İdari Menajer’de olup, sahada
bulunacak her çalışan ve oyuncunun da kendi sorumluluğunun bilincinde olması gerekmektedir. Antrenman sahası
ile ilgili öneriler ve alınabilecek tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
1. Antrenman sahasına giriş ve çıkış sırasında maske zorunluluğu olmalıdır
2. Antrenman sırasında Sağlık Ekibi ve Malzeme Departmanı çalışanlarının eldivenli olması önerilir *
3. Antrenman sahasına giriş ve çıkış sırasında el dezenfektanı kullanılmalıdır
4. Antrenman sahası içerisinde minimal çalışan ve oyuncu** bulundurulacaktır
5. Antrenman sahası çevresinde İdari Direktör ve İdari Menajer’in onayı dışında kimse bulunmayacaktır
6. Antrenman sahası çevresinde minimal güvenlik ekibi ile saha dışı güvenlik sağlanacaktır
7. Antrenman sahasında kullanılacak ekipmanlar her antrenman sonrası düzenli temizlenecektir
8. Antrenmanda kullanılan ve temas edilen ekipmanlar her antrenman sonrası dezenfekte edilecektir
9. Antrenman sahası içerisinde bulunabilen diğer oda / depolar günlük düzenli temizlenecektir
10. Antrenmanı izleyen kişiler ile saha içindeki oyuncular ve çalışanlar temas etmeyecektir
11. Antrenman sahası içerisinde bulunan bir kişi saha dışına çıkarsa tekrar içeri giremeyecektir
12. Antrenmanı izleyen kişiler saha içerisinde kesinlikle girmeyecektir
13. Saha içerisinde her oyuncu için ayrı ekipman (havlu, mat, lastik vb) organize edilecektir
14. Saha içerisindeki çalışan ve oyuncu arasındaki etkileşim sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre yapılacaktır **
* Eldiven kullanımı daha önce de belirtildiği üzere tek seferlik olmalı, her temas ve müdahale sonrası dezenfekte edilerek değiştirilmelidir
** Antrenman Yönetimi “Hazırlık Dönemi” evrelerine göre değişkenlik gösterecek olup, detaylar ilgili bölümlerde açıklanacaktır.
GENEL PRENSİPLER
10
1.4.5 Tesis Yönetimi – Fitness Salonu 1
Bu süreçteki Fitness Salonu yönetimi oldukça önemlidir. Bu sorumluluk öncelikle Tesis Müdürü’nde; sonrasında
Atletik Performans Departmanı ve Medikal Departmandadır. Oyuncuların konu hakkında detaylı bilgilendirilmesi
gerektiği de unutulmamalıdır. Fitness Salonu ile ilgili öneriler ve alınması gereken tedbirler aşağıda sıralanmıştır.
1. Tüm bu süreç boyunca fitness salonu kullanımı olabildiğince minimize edilmelidir.
2. Fitness ekipmanlarını sahaya taşımak isteyen takımlar her ekipman arası 4 metre boşluk bırakacaktır.
3. Fitness salonuna maskesiz ve eldivensiz giriş yasaklanmalıdır *
4. Salonlarda en az 3 el dezenfektanı bulundurulacaktır
5. Her grup kullanımı sonrası temizlik ekipleri salonu dezenfekte edecektir
6. Salonun gün boyunca düzenli ve hijyenik şekilde havalanması sağlanacaktır
7. Hazırlık Dönemi (HD) Evre 2’de aynı anda maksimum 3 kişi olacak şekilde kullanımı önerilir **
8. Bu 3 kişiden maksimum bir tanesi destek ekibinden olabilecektir
9. Bu kişiler aralarında en az 4 metre olacak şekilde çalışabileceklerdir **
10. HD Evre 3’te aynı anda maksimum 5 kişi olacak şekilde kullanımı önerilir **
11. Bu 5 kişiden maksimum bir tanesi destek ekibinden olabilecektir
12. Bu kişiler aralarında sosyal mesafeyi (2 metre) koruyarak çalışabileceklerdir **
13. Tüm çalışma sürecinde herkesin havlusu ayrı olacak ve herkes havlusunu yanında taşıyacaktır
14. Her aktivite sonrası herkesin kullandığı ekipmanı dezenfektan ile temizlemesi de önerilmektedir
15. Fitness salonu kullanımı sıra ve liste bazlı kullanılmalı ve kullanım takvimi ilgili kişilerle paylaşılmalıdır.
* Eldiven kullanımı daha önce de belirtildiği üzere tek seferlik olmalı ve dezenfekte edilerek değiştirilmelidir. Oyuncular fitness salonuna
giriş sırasında takmalı, çıkış sırasında kapıda bulundurulacak Tıbbi Atık kutularına atmalıdır.
** Fitness salonu bu mesafelere olanak sağlamıyor ise kullanımı önerilmemektedir. Salon çok daha büyük ve farklı alanlara sahipse
HD Evre 2’de 4 metre, HD Evre 3’te de 2 metre kuralına göre çalışma grupları belirlenebilir. Çalışma sırasında sirkülasyon oldukça
dikkatli ve temassız ayarlanmalıdır.
GENEL PRENSİPLER
11
1.4.6 Tesis Yönetimi – Medikal Alanlar 1
Medikal Alanlar, fizyoterapi odaları, doktor muayene odaları ve masaj odalarını kapsamaktadır. Bu alanlar birebir
yoğun temas riskinin olduğu alanlardır ve sorumluluğu öncelikle Medikal Departmana, sonrasında da Tesis
Müdürü’ne aittir. Oyuncular bu anlamda sürekli bilgilendirilmelidir. Medikal Alanlar ile ilgili öneriler ve alınması
gereken tedbirler aşağıda açıklanmıştır.
1. Bu alanlar ana kullanım amacı dışında kullanılmayacaktır
2. Bu süreçte bu alanların kullanımı olabildiğince minimize edilmeye çalışılmalıdır
3. Bu alanlarda maske ve eldivensiz bulunmak yasaklanmalıdır (oyuncular dahil) *
4. Doktorlar, fizyoterapist ve masörler odalar içerisinde sürekli maske takmalıdırlar
5. Her temas sonrası eldiven ve maskeler değiştirilmelidir *
6. Eldivensiz süreçlerde tüm medikal ekip çalışanları el hijyenlerine çok dikkat etmelidir
7. Doktorlar, fizyoterapist ve masörler aktiviteyi mümkün kılıyorsa eldiven kullanmalıdırlar
8. Her temas, muayene, tedavi ve masaj sonrası oda havalandırılacak ve temizlenecektir
9. Doktor odasında tüm süreç boyunca aynı anda maksimum 2 kişi (bir doktor bir oyuncu) bulunabilecektir
10. Fizyoterapi odasında HD Evre 1 ve 2’de aynı anda maksimum 2 kişi (bir fizyoterapist bir oyuncu) olacaktır
11. Fizyoterapi odasında HD Evre 3’te aynı anda maksimum 4 kişi (iki fizyoterapist iki oyuncu) olacaktır
12. Masaj odasında HD Evre 1 ve 2’de aynı anda maksimum 2 kişi (bir masör bir oyuncu) olacaktır
13. Masaj odasında HD Evre 3’te aynı anda maksimum 4 kişi (iki masör iki oyuncu) olacaktır
14. HD Evre 3’te odalar içinde bulunan kişiler arasında en az 2’şer metre mesafe olacaktır **
15. Odalardaki yatak koruyucular ve bezler her oyuncu sonrası değiştirilecektir
16. Her odada en az 1 el dezenfektanı olacaktır
* Eldiven kullanımı daha önce de belirtildiği üzere tek seferlik olmalı ve dezenfekte edilerek değiştirilmelidir. Oyuncular medikal alanlara
giriş sırasında takmalı, çıkış sırasında kapıda bulundurulacak Tıbbi Atık kutularına atmalıdır.
** Bu mesafelere olanak tanımayan mekanlarda aynı anda maksimum 2 kişi bulunması gerekmektedir.
GENEL PRENSİPLER
12
1.4.7 Tesis Yönetimi – Malzeme Odaları 1
Malzeme Odaları hem malzemelerin dağıtımının yapıldığı hem de malzemelerin yıkandığı yıkama odalarını
kapsamaktadır. Eğer mümkünse tesisteki diğer malzemelerin yıkandığı alanlardan ayrılmalıdır.
Malzeme Odalarının Yönetim sorumluluğu öncelikle Malzeme Departmanı sonrasında da Tesis Müdürü’nün
olmalıdır ve her iki grup sürekli iletişim içinde olmalıdır. Malzeme odasına günlük giriş çıkışı sadece bir kişinin
yapması da oldukça önemlidir. Malzeme odaları ile ilgili öneriler ve alınması gereken tedbirler aşağıda sıralanmıştır.
1. Malzeme odalarına maskesiz ve eldivensiz giriş önerilmemektedir *
2. Tüm malzeme çalışanları el hijyenlerine dikkat etmeli ve ellerini düzenli olarak yıkamalıdır
3. Malzemelerin ve kıyafetlerin toplanması, dağıtılması ve yıkanmasından ayrı kişiler sorumlu olmalıdır
4. Her kullanım sonrası antrenman malzemeleri temizlenmelidir
5. Her günün sonunda odalar temizlenmeli, havalandırılmalı, kirli malzeme kutuları dezenfekte edilmelidir
6. Her odada 1 adet el dezenfektanı olmalıdır
7. Antrenman sahasındaki ve tesis içindeki kirli kıyafetler ayrı ayrı kutularda toplanmalı ve işaretlenmelidir
8. Bu kutular her kullanım sonrası alkol ve dezenfektan ile düzenli temizlenmelidir
9. Kirli kıyafetler kesinlikle elde taşınmamalıdır (eldivenli dahi olunsa)
10. Soyunma odasındaki kirli kıyafetler mümkünse her oyuncuya ait ayrı poşetler içerisinde toplanmalıdır
11. Soyunma odasına dağıtılacak temiz kıyafetler mümkünse her oyuncuya ait ayrı poşetlere konulmalıdır
12. Yıkama metodları ve ısıları en güncel yöntemlere göre belirlenmelidir
* Eldiven kullanımı daha önce de belirtildiği üzere tek seferlik olmalı, odaya her giriş öncesi takılmalı ve çıktıktan hemen sonra
dezenfekte edilerek atılmalıdır.
GENEL PRENSİPLER
13
1.4.8 Tesis Yönetimi – Yemek Alanları 1
Yemek Alanları tesis içerisindeki mutfak, restoran ve yiyecek depolarını kapsamaktadır. Bu alanlar kontaminasyon
riskli malzeme barındırabileceği ve yoğun temasın yaşanabileceği yerlerdir. Bu yüzden çalışanların ve oyuncuların
sürekli bilgilendirilmesi ve kontrolü zorunludur. Bu alanların sorumluluğu öncelikle Mutfak Ekibi sonrasında da Tesis
Müdürü’ndedir. Bu iki grup sürekli iletişimde kalmalı; gereken durumlarda Takım Doktoru ile koordineli hareket
etmelidir. Mutfak çalışanları eldiven kullanmadıkları zamanlarda ellerini düzenli olarak yıkamalı veya dezenfekte
etmelidir. Bu alanlar ile ilgili öneriler ve alınması gereken tedbirler aşağıda açıklanmıştır.
1. Yemek alanlarında herkesin maske takması ve mutfak çalışanlarının kurallara göre eldiven kullanması önerilir *
2. Yemek alanlarına giriş ve çıkış sırasında herkesin el dezenfektanı kullanımı sağlanmalıdır
3. Alanlarda çalışacak personel sayısı ve malzeme alım frekansı olabildiğince minimize edilmelidir
4. HD Evre 2’de oyuncuların yemek yiyeceği alan için 1 aşçı ve 1 garson yeterli olacaktır
5. HD Evre 3’te oyuncuların yemek yiyeceği alan için 1 aşçı ve 2 garson yeterli olacaktır
6. Tüm süreçte gün içerisinde personel değişimi yapılmaması gerekmektedir (Aynı aşçı ve aynı personel)
7. Diyetisyen menü kontrolünü uzaktan yapmalıdır, gerekmedikçe alanlara girmemelidir
8. Alanlar kullanılmadığı süre içerisinde kilitli tutulmalıdır
9. Alanların açılması tek bir kişinin sorumluluğunda olmalıdır
10. Oyuncu ve ekip oturma düzeni sosyal mesafeye göre gruplar halinde düzenlenmelidir
11. Oyuncular listelenecek gruplar halinde ve her grup arasında en az 15 dk. olacak şekilde yemek yemelidir
12. Oyuncular ve destek ekipleri mümkünse aynı anda yemek yememelidir
13. Yemek sonra erdiğinde aşçı işini bitirdikten sonra temizlik süreci başlatılmalıdır
14. Temizlik ve havalandırma bittikten sonra temizlik görevlisi alanları kilitleyip ayrılmalıdır
15. Her alanda en az 1 adet el dezenfektanı bulundurulmalıdır
16. Depoya gelen her malzeme uygun metodlar ile tek bir kişi tarafından dezenfekte edilmelidir
17. Yemek malzemesi toplu alımlarının haftada en fazla iki kez olacak şekilde yapılması önerilmektedir
* Eldiven kullanımı daha önce de belirtildiği üzere tek seferlik olmalı, her servis ve yüzey teması sonunda dezenfekte edilerek
değiştirilmelidir.
GENEL PRENSİPLER
14
1.4.9 Tesis Yönetimi – Ortak Alanlar 1
Ortak Alanlar tesisteki bekleme salonları, koridorlar, asansörler, dinlenme ve tv salonları, duşlar ve tuvaletleri
kapsamaktadır. Bu alanların sorumluluğu öncelikle Tesis Müdürü’nde olup; bireysel sorumluluk da bir o kadar
önemlidir. Bu anlamda tesis içerisindeki herkesin ve idari onay ile tesise girebilecek tüm ziyaretçilerin konu
hakkında bilgilendirilmesi ve gözlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda güvenlik elemanlarına tesis güvenlik
kameralarından her alanın (duş ve tuvaletler dışında) takip edilmesi görevi verilmesi de faydalı olacaktır. İlgili alanlar
hakkındaki öneriler ve alınacak tedbirler aşağıda sıralanmıştır.
1. Tüm alanlarda (duş hariç) maskesiz dolaşmak ve bulunmak yasaklanmalıdır
2. Ortak alan kullanımları sırasında el hijyeni (düzenli yıkama vb.) kurallarına uyulması gerekmektedir *
3. Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır
4. Asansörler aralarında 2 metre mesafe bulunacak şekilde aynı anda maksimum 2 kişi ile kullanılmalıdır **
5. Asansör zeminleri alanı 2’ye ayıracak şekilde işaretlenmelidir
6. HD Evre 1 ve 2’de ortak dinlenme ve tv salonlarının kullanılması önerilmemektedir
7. HD Evre 3’te ortak dinlenme ve tv salonları kişiler arasında en az 3 metre olacak şekilde kullanılabilir
8. Tuvalet ve duş kullanımlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir **
9. Her alanda (asansörler dahil) el dezenfektanı bulundurulmalıdır
10. Her alan kullanıma açık olduğu günlerde saat başı temizlenmeli ve gün sonunda dezenfekte edilmelidir
11. Tüm alanlar gün içerisinde en az 2 kere havalandırılmalıdır
12. Gerekmedikçe alanlar arasındaki kapılar açık tutulacaktır
* Eldiven kullanılacak ise, kullanım tek seferlik olmalı ve her temas sonrası dezenfekte edilerek değiştirilmeli veya atılmalıdır
** Asansör ve tuvaletler genişlik açısından sosyal mesafeye elvermiyor ise aynı anda maksimum 1 kişi tarafından kullanılmalıdır.
GENEL PRENSİPLER
15
1.4.10 Tesis Yönetimi – Ofis Alanları 1
Ofis Alanlarından kasıt tesis içerisindeki teknik ekip, medya, muhasebe, idari yetkililer ve yönetici çalışma ofisleri ile
tüm toplantı salonlarıdır. Tüm süreç içerisinde bu alanlarda minimal sayıda kişi bulundurulması daha sağlıklı
olacaktır. Mümkün ise her ofiste (teknik ekip ofisleri dışında) aynı anda maksimum bir kişi bulunacak şekilde ve gün
aşırı değişim ile çalışma imkanı yaratılması günlük sirkülasyonu azaltmak noktasında fayda sağlayacaktır. Bu
alanların sorumluluğu öncelikle bireysel olup sonrasında Tesis Müdürü’nün olmalıdır. İlgili alanlar hakkında öneriler
ve alınması gereken tedbirler aşağıda açıklanmıştır.
1. Tüm alanlara maskesiz giriş yasaklanmalıdır. Her alanda el dezenfektanı bulundurulmalıdır
2. Tüm ofis çalışanlarının el hijyenlerine dikkat etmesi gerekmektedir
3. Sık yüzey temasında bulunacak ofis çalışanları kuralına uygun şekilde eldiven kullanabilir *
4. Toplantı salonları tüm süreç boyunca acil gereksinimler dışında kullanılmamalıdır
5. Kullanılması gereken zamanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır
6. HD Evre 1 ve 2’de açık ofis alanlarında kişiler arasında en az 4 m. olmalıdır (teknik ekip ofisleri hariç)
7. HD Evre 3’te açık ofis alanlarında kişiler arasında en az 2 m. olmalıdır (teknik ekip ofisleri hariç)
8. HD Evre 2’de teknik ekiplerin ofis kullanımı önerilmemektedir.
9. HD Evre 3’te teknik ekiplerin ofis kullanımı aynı anda maksimum 2 kişi ve en az 4 m. kuralı ile sağlanmalıdır.
10. Kullanılan her masa ve ofis ekipmanı kullanım sonrası ofis çalışanı tarafından dezenfekte edilmelidir
11. Ofis çalışma mesaisi bittikten sonra tüm ofis alanları temizlik ekipleri tarafından temizlenmelidir
12. Tüm ofis alanları her gün en az iki kere (mesai öncesi ve sonrası) havalandırılmalıdır
13. Tüm ofis çalışanları ilgili departman sorumlularına günlük şüpheli semptomlarını bildirmelidir
14. Ofis çalışanları toplu taşıma araçlarını kullanmamalıdır
15. Mümkünse kulüp, ofis çalışanlarına günlük servis ayarlamalıdır (teknik ekip hariç)
16. Servislerde sosyal mesafe kurallarına uyulmalı; maskesiz seyahat yasaklanmalıdır
* Eldiven kullanımı daha önce de belirtildiği üzere tek seferlik olmalı ve her temas sonrası dezenfekte edilerek değiştirilmelidir.
GENEL PRENSİPLER
16
1.4.11 Tesis Yönetimi – Konaklama Alanları 1
Konaklama alanları, tesislerde özellikle oyuncu, teknik ve destek ekipleri için ayrılan yatılı odaları kapsamaktadır.
Bu alanların sorumluluğu öncelikle kullanan kişilerde daha sonra da Tesis Müdürü’ndedir. İmkan varsa öncelikle
alınacak en sağlıklı önlem, Evre 2 ve Evre 3 antrenman süreçlerinde tüm oyuncu, teknik ekip ve destek
ekiplerinin tesiste kamp ortamı içerisinde izole kalması ve odalarda birer kişi konaklayacak şekilde
organizasyon yapılması olacaktır.
Ancak tüm koşullarda, ilgili alanlar için öneriler ve alınması gereken tedbirler aşağıdaki şekilde olmalıdır.
1. HD Evre 1’de konaklama kesinlikle önerilmemektedir
2. HD Evre 2’de her odada aynı anda maksimum 1 kişinin bulunması ve konaklaması önerilir *
3. HD Evre 3’te her odada aynı anda maksimum 2 kişi, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak konaklayabilir
4. 2 kişi aynı odada konaklama yapıyor ise maske ve ayrı malzeme (havlu vb) kullanımı şarttır
5. Konaklayan kişilerin el hijyeni ve yıkama kurallarına uyması gerekmektedir
6. 2 kişi aynı odada konaklama yapıyor ise banyo alanında aynı anda tek kişi bulunmalıdır
7. Mümkün ise konaklayan kişilerin gün içerisinde odaya giriş çıkış sayısı en aza indirilmelidir **
8. Mümkün ise konaklayan kişilerin tesis dışına çıkış sayısı en aza indirilmelidir ve kısıtlanmalıdır
9. Kişilere soyunma veya temizlik için ortak alanlar yerine kendilerine ait odalarını kullanmaları önerilir
10. Her oda günde en az 2 defa havalandırılmalıdır
11. Temizlik görevlileri ile konaklayanlar (odayı kullananlar) temastan kaçınmalıdır
12. Oda kullanılıyor ancak konaklama yapılmıyor ise oda her gün sabah ve akşam temizlenmelidir
13. Sürekli konaklanan odalar haftada en az 2 kere dezenfekte edilmelidir
14. Odalara konaklayan kişi ve temizlik görevlileri (günde en fazla 1 defa) dışında giriş yasaklanmalıdır
15. Odalarda ve konaklama alanı koridorlarında en az 1’er adet el dezenfektanı bulundurulmalıdır
* HD Evre 2’de günde iki antrenman planlanırsa 3. madde devreye girebilir (konaklama gereksiniminin artması durumunda)
** Çift antrenman günlerindeki istirahat döneminde kişilerin gerekmedikçe odalarından çıkmaması önerilir
GENEL PRENSİPLER
17
1.5 Lojistik Yönetim 1
Lojistik Yönetimden kasıt, Hazırlık Dönemi süresince oyuncu, teknik ve destek ekibi ile kulüp çalışanlarının tesise
ulaşımları; antrenman sahası tesis içerisinde değilse takımın sahaya ulaşımı ve tesisin diğer gereksinimleri için
yapılacak taşıma ve nakliye süreçlerinin yönetimidir. İlgili sürecin sadece gereken sıklık ve içerikler ile
gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Buradaki sorumluluk öncelikle bireyseldir, sonrasında ise Tesis Müdürü’nündür.
Tüm Hazırlık Dönemi boyunca oyuncu ve tüm çalışanların (acil durumlar dışında) şehir dışına çıkması
önerilmemektedir. Şehir içinde de evleri dışında herhangi bir sosyal ortak alana (market, kamu kuruluşu, pazar vb)
giriş çıkış yapan herkesin bunu İdari Menajer’e günlük raporlaması gerekmektedir. Lojistik Yönetim ile ilgili öneriler
ve alınacak tedbirler aşağıda açıklanmıştır.
1. Oyuncular HD Evre 2 ve Evre 3’te tesislere kendi araçları ile gelmelidir
2. Oyuncu araçlarında sadece kendileri bulunmalıdır
3. HD Evre 2’de oyuncular teker teker gelmeli ve belirtilecek saat dilimlerinde yolculuk yapmalıdır
4. HD Evre 3’te oyuncular gruplar halinde gelmeli ve belirtilecek saat dilimlerinde yolculuk yapmalıdır
5. Teknik ekip ve destek ekipleri için de aynı tedbirler uygulanmalıdır
6. Diğer çalışanlar için toplu servis kullanılacak ise sosyal mesafe kurallarına göre oturum sağlanmalıdır
7. Servis içerisinde maske şartı gözetilmeli, en az 1 adet el dezenfektanı bulundurulmalıdır *
8. Çift antrenman günlerinde oyuncuların konaklama kuralları dahilinde konaklama yapması önerilir **
9. Çift antrenman günlerinde diğer çalışanlar da konaklama kuralları dahilinde konaklayabilirler **
* Eldiven kullanılacak ise araca binmeden takılmalı, ulaşım sonrası dezenfekte edilerek çıkarılmalıdır.
** Konaklama Alanları yönetiminde açıklanan kurallar geçerlidir.
GENEL PRENSİPLER
18
1.5 Lojistik Yönetim 1
Lojistik Yönetim ile ilgili öneriler ve alınacak tedbirler aşağıdaki şekilde devam etmektedir.
1. Antrenman sahasına ulaşım için takım otobüsü kullanılacak ise maske şartı gözetilmelidir
2. Takım otobüsünde her ikili koltukta bir kişi ve arkaya doğru bir boşluk bırakarak oturulmalıdır
3. Takım otobüsü birden fazla sefer yaparak tüm takımı taşımalıdır
4. İmkan varsa ayrı otobüsler ile ulaşım sağlanabilir
5. Takım otobüsüne oyuncu, teknik ve destek ekibi dışında kimse binmemelidir
6. İdari personel antrenman sahasına kendi araçları ile gitmelidir
7. Gün sonunda otobüs ve servisler dezenfekte edilmeli ve havalandırılmalıdır
8. Diğer ihtiyaçlar için yapılacak taşıma ve nakliyeler olabildiğince minimize edilmelidir
9. Kullanılan araçların temizlik açısından; şoförlerin de hijyen kuralları açısından kontrolü sağlanmalıdır
10. Ulaşan tüm malzemelerin güvenlik ve Tesis Müdürü tarafından kontrolü ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır *
11. Tesise giriş yapacak tüm bu malzemelerin çift kademeli dezenfeksiyonu önerilir **
* Bu işlem için tesis girişinde izole bir alan sağlanması önerilir.
** Çift kademeli dezenfeksiyondan kasıt hem girişte hem de ilgili departmanda yapılacak dezenfeksiyondur.
GENEL PRENSİPLER
19
1.6 Tarama Testleri Yönetimi 1
Tarama Testleri oyuncuların, ekiplerin, çalışanların ve ailelerinin korunabilmesinde, sonuçta da global pandemi
yönetiminin başarılı şekilde sürdürülebilmesinde en kritik rollerden birisini üstlenmektedir. Bu testlerin yönetiminde
Sorumluluk İdari Direktör ve Takım Doktoru’nundur. Bu testlerin başlangıç tarihi zaman çizelgesinde belirtilmiş olup,
HD Evre 1’in sonu en uygun zaman olarak düşünülmüştür. Bu sürecin başlatılabilmesi için İdari Direktör’ün
öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere tüm testlerin aynı merkez tarafından yürütülebilmesi adına gerekli
görüşmeleri, planlamaları ve anlaşmaları yapması gerekmektedir. Bu altyapı hazırlandıktan sonra takvim ve
uygulamalar konusunda Federasyon Sağlık Kurulu ile iletişim ve koordinasyon sağlanmalı; veri gizliliği sağlanarak
süreç birlikte yönetilmelidir. Bu dönem ile ilgili öneriler aşağıda ve test takvim rutini ile ilgili çizelge bir sonraki
sayfada gösterilmiştir.
1. Tüm oyuncu, ekip ve kulüp çalışanları Hazırlık Döneminde en az 4 kere PCR testine girmiş olmalıdır
2. İlk zorunlu PCR testi Evre 1’in sonunda, Evre 2 başlamadan 1 gün önce yapılmalıdır
3. İkinci zorunlu PCR testi Evre 2’nin sonunda, Evre 3 başlamadan 2 gün önce yapılmalıdır
4. Üçüncü zorunlu PCR testi Evre 3’ün tam ortasında yapılmalıdır
5. Dördüncü zorunlu PCR testi Evre 3’ün sonunda, ilk müsabakadan 2 gün önce yapılmalıdır
6. Kampa girecek oyuncular ve kadro son testin sonucuna göre belirlenmelidir
7. Opsiyonel PCR testlerinin Evre 3 süresince 5-7 günde bir uygulanması önerilir *
8. Opsiyonel antikor testleri Evre 1 ve Evre 2 sonları ile Evre 3 ortasında kullanılabilir *
9. Takım Doktoru (Medikal Departman Yetkilisi) uygun gördüğü takdirde takvime ekstra testler ekleyebilir
10. Tüm bu organizasyon süreçlerinde, departmanlar İdari Direktör’ün koordinasyonunda hareket edeceklerdir
* Bu karar Medikal Departman Yetkilisi, İdari Direktör ve İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile hayata geçirilebilecektir.
Antikor testleri ve PCR testleri kombine edilip yalancı negatif veya immünize kişilerin tespit edilebilme olasılığı mevcuttur
GENEL PRENSİPLER
20
1.6 Tarama Testleri Yönetimi 1
EVRE 1 EVRE 2 EVRE 3 MÜSABAKA DÖNEMİ * .
Zorunlu PCR testi
Evre 2 başlamadan 1 gün önce,
Evre 3 başlamadan 2 gün önce, Evre 3 ortasında +
Müsabaka Dönemi başlamadan 2 gün önce
Opsiyonel PCR testi
Evre 3 süresince 5-7 günde bir
Opsiyonel Antikor testi
Evre 1 ve Evre 2 sonu + Evre 3 ortası
GENEL PRENSİPLER
21
* Müsabaka Dönemi için önerilen test takvimi ilgili bölümde detayları ile anlatılacaktır.
1.6 Tarama Testleri Yönetimi 1
Tarama Testleri için tesis içerisinde geniş ve güvenli çalışma ortamı yaratacak bir alan hazırlanmalıdır. Bu alanla ilgili
öneriler aşağıdaki şekilde sıralanmakta olup, testleri yapacak kurumun vereceği diğer bilgilere de riayet edilmelidir.
Test günü organizasyonu ve düzeninden Takım Doktoru ve İdari Menajer sorumludur. Test alanının test öncesi ve
sonrası hijyeninden Tesis Müdürü sorumludur.
1. Testler önceden belirlenen isim listesi ve saat aralıklarına göre yapılacaktır
2. Test organizasyonu gün içerisinde geniş bir zaman dilimine yayılmalıdır
3. Oyuncular test sıralarını tesis dışında arabalarında bekleyecektir
4. Teknik ve destek ekipleri de mümkünse aynı şekilde davranmalıdır
5. Mümkün değilse, Tesis Yönetimi bölümündeki kurallara uyarak tesis içerisinde bekleyebileceklerdir
6. Test alanı içerisinde aynı anda en fazla bir kişi teste girecektir
7. Teste giriş ve çıkış sırasında maske ve eldiven kullanımı şart olmalıdır
8. Test sonrası eldiven ve maske kurallara uygun şekilde çıkarılmalı ve Tıbbi Atık kutusuna atılmalıdır *
9. Test sırasında örnek alınan kişi örnek alan kişi ile örnek alımı dışında temastan kaçınmalıdır
10. Testlerin antrenmanlardan ayrı bir günde planlanması önerilir **
* Eldiven dezenfekte edilerek çıkarılmalı ve atılmalıdır
** Müsabakalardan 2 gün önce yapılması gereken zorunlu test günlerinde, test sabah uygulanıp; o günkü antrenman tüm test
organizasyonu bitirildikten ve sonuçlar çıktıktan sonra (tercihen akşam) gerçekleştirilebilir.
GENEL PRENSİPLER
22
2.1 EVRE 1 – Uzaktan Antrenman 2 HAZIRLIK DÖNEMİ
EVRE 1
Evlerde izolasyon ve uzaktan
online bireysel antrenmanlar
Bu dönem şuanda halen devam etmekte olan dönemi kapsamaktadır. Takımlarımızın çoğu halen uzaktan
antrenman prensipleri ile hareket etmektedir. Bu dönemde kulüpler tesislerinde minimum çalışan ve maksimum
sosyal mesafe ile sadece elzem gereksinimleri karşılayacak şekilde organize olmalıdırlar. Bunun yanında alınacak
en önemli tedbirler tesislerin temizliği ve dezenfeksiyonu olacaktır. Bu konu ile ilgili açıklamalar Tesis Yönetimi
bölümünde anlatılmıştır. Bu süreçte Takım Doktoru, diğer departman sorumluları, oyuncular ve Tercüman / İdari
Menajer Yardımcısı ile iletişimde kalıp tesise girmiyor olsalar bile herkesi ve aileleri sorgulamalı, şüpheli vaka
olasılıklarını tespit etmeye çalışmalıdır. Bir taraftan da oluşabilecek kaygıyı gidermeli ve bilgi taleplerini
karşılamalıdır.
23
2.2 EVRE 2 – Sahada Grup Antrenmanları 2 HAZIRLIK DÖNEMİ
EVRE 2
Tesislerde sınırlı sayıda çalışan ile
bireysel ve grup antrenmanları
Bu süreçte oyuncular antrenman sahasında gruplar halinde (bazı günler bireysel de tercih edilebilir) ve minimal
ekip ve çalışan ile antrenman yapmaya başlayabilecektir. Evre 1 sonunda yapılacak PCR testleri sonucu pozitif
çıkanlar Evre 2’ye katılamaz. Bu kişiler ile ilgili yapılması gerekenler Pozitif Test Senaryosu bölümünde
anlatılacaktır. Bu süreçte oyuncuların uzun zamandır izole ve bireysel olarak antrenman yaptığı da göz önünde
bulundurularak, yaralanma risklerinin önüne geçilmeli ve takım antrenmanı için optimal kondisyon seviyelerine
ulaşmaları sağlanmalıdır. Bu noktada Evre 2’nin süresinin uzatılması kararı takım teknik ekibi ve Takım Doktoru
inisiyatifinde olacaktır. Tüm süreç İdari Menajer koordinasyonunda ilerleyecektir. Bu dönemde antrenmanlar basına
kapalı şekilde sürdürülecektir. Konaklama Alanları bölümünde de bahsedildiği üzere, öncelikli öneri bu dönemin
kamp ortamı içerisinde tesislerde izole şekilde geçirilmesidir. Ancak her koşul için gerekli tedbirler alınmalıdır.
24
2.2 EVRE 2 – Sahada Grup Antrenmanları 2
Bu dönem ile ilgili öneriler ve alınacak tedbirler aşağıda ve diğer sayfada açıklanmıştır.
1. Gruplar ve takvimleri Evre 2 başlamadan belirlenmiş; İdari Menajer ve oyuncular ile paylaşılmış olmalıdır *
2. Oyuncu ve ekip ulaşımı ile ilgili bilgi Lojistik Yönetim bölümünde açıklanmıştır
3. Oyuncular yapılacak antrenman içeriği bilgisini bir gece önceden almış olmalıdır
4. Oyuncular, teknik ve destek ekibi tesislere antrenman kıyafetleri ile gelmiş olmalıdır
5. Oyuncular 10’ar dakika aralıklara tesislere varacak şekilde planlama yapılmalıdır
6. Oyuncular tesise girdikten sonra direkt antrenman sahasına yönlendirilmelidir
7. Teknik ve destek ekipleri de mümkünse bu şekilde davranmalıdır
8. Teknik ve destek ekipleri erken gelecekler ise tüm mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundadırlar
9. Maske ve eldiven ile ilgili öneri ve kurallar Tesis Yönetimi bölümünde açıklanmıştır
10. Tesiste ve antrenman sahasında minimal ekip çalışanı olmalıdır
11. Antrenman sahasında 1 doktor, 1 masör bulunması yeterlidir. İkinci masör masaj odasında durmalıdır
12. Antrenman sahasında 1 teknik direktör, 1 yardımcı antrenör ve 1 kondisyoner bulunması yeterlidir **
13. Bir antrenman sahasında aynı anda maksimum 6 oyuncu antrenman yapabilecektir
14. Antrenman sırasında minimum antrenman malzemesi kullanılacaktır
15. Antrenman sahasında bir adet malzemeci bulunması yeterlidir
16. Antrenman sırasında oyuncular dışında herkesin tıbbi maske takması gerekmektedir ***
17. Antrenmanlar sırasında oyuncular kıyafet türevi maske (zorunlu değil) ve eldiven kullanabilirler
18. Antrenman sahasındaki herkes en az 4 metre mesafede konumlanacaktır
19. Oyuncuların tükürme, sümkürme gibi ihtiyaçlarını saha kenarına gelerek gerçekleştirmelidir
20. Saha kenarında idari onay dışında kimsenin bulunmasına izin verilmemelidir, kenarda bulunacak kişiler saha içerisine
girmemelidir.
* Grup ve takvimler teknik ekip tarafından belirlenecektir. ** Grup sayısına göre 2. kondisyoner de olabilir
*** Eldiven kullanacak çalışanların, her temas ve her antrenman sonrası eldiveni dezenfekte ederek atması gerekmektedir 25
HAZIRLIK DÖNEMİ
2.2 EVRE 2 – Sahada Grup Antrenmanları 2 HAZIRLIK DÖNEMİ
Bu dönem ile ilgili öneriler ve alınacak tedbirler aşağıdaki şekilde devam etmektedir.
19. Antrenman sırasında olabilecek yaralanmalardaki müdahalelerde mesafe kuralı geçerli olmayacaktır
20. Bu müdahaleler minimal temas ile ve sadece doktor tarafından yapılacaktır
21. Antrenman sırasındaki sıvı ihtiyacı ayrı isimlendirilmiş tek kullanımlık şişeler ile sağlanacaktır
22. Bu şişeler sahanın belirli bir bölgesinde konumlandırılacak ve oyuncu tarafından alınacaktır
23. Antrenmanlar her oyuncu için 5’er dakika zaman aralıklı şekilde bitirilecektir
24. Antrenmanı biten oyuncu direkt arabasına, soyunma odasına veya kendi odasına gidebilecektir
25. Hangisini tercih edeceğini antrenman öncesinde İdari Menajer’e, o da malzemeciye bildirmelidir
26. Oyuncuların bir sonraki güne ait temiz kıyafetleri poşet içinde soyunacağı alana bırakılmış olmalıdır
27. Oyuncular antrenman bitiminde kirli kıyafetlerini alanlardaki kirli kutularına atacaklardır
28. Bu süreçle ilgili bilgiler, Malzeme / Soyunma Odaları / Konaklama Alanları bölümlerinde açıklanmıştır
29. Oyuncular ve ekipler tesiste yemek yeme tercihlerinde serbest bırakılacaktır
30. Tesiste yemek yiyen kişi sayısı bu dönemde minimize edilmelidir
31. Her oyuncunun ve çalışanın o gün için ayrı tabağı ve servisi olmalıdır ve masalarına konmalıdır *
32. Bu dönemde çok çeşit yemek servis edilmesi önerilmemektedir
33. Yemek ile ilgili bilgiler ve kurallar Yemek Alanları Yönetimi bölümünde açıklanmıştır
34. Bu dönemde Medikal Alan kullanımına dair kurallar ilgili bölümde açıklanmıştır
35. Bu dönemde Ofis ve Ortak Kullanım Alanları ile ilgili kurallar ilgili bölümlerde açıklanmıştır
36. Bu dönemde Fitness Salonu ile ilgili kurallar ilgili bölümde açıklanmıştır
* Eğer mümkün ise bu dönemde oyuncuların yemekleri bireysel olarak hijyenik paketlerde servis edilebilir ve
restoran kullanımı sınırlandırılabilir.
NOT: 1.4.11 Konaklama Alanları kısmında önerilen kamp ortamı yaratılabiliyor ise oyuncu direkt kendi odasına gitmelidir. 26
3.1 OYUNCU & ÇALIŞAN 3 POZİTİF TEST SENARYOSU
Pozitif test senaryosunun yönetiminde ana sorumluluk Takım Doktoru’nda, sonrasında Tesis Müdürü ve İdari
Direktör’dedir. Takım Doktoru tüm oyuncu ve çalışanlar ile ailelerinde şüpheli vaka olasılığını göz ardı etmemeli,
diğer departmanlar ve İdari Menajer Yardımcısı / Tercüman ile sürekli iletişimde kalarak rutin takipler (günlük ateş
ölçümü, semptom sorgulama) yapmalıdır. Kulüp dahilinde olası şüpheli vaka tespitinde vakit kaybetmeden İdari
Direktör ile iletişime geçip test organizasyonunu planlamalıdır.
Şüpheli vaka tesis içerisinde saptandı ise, vaka maske ve eldiven ile tesis girişindeki izole bekleme alanına alınmalıdır.
Takım Doktoru vakanın hikayesini dinlemeli ve olası temas alanlarını tespit etmeye çalışmalıdır. Test için öncelikle İl
Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi beklenmelidir. Bekleme sürecinde vaka odada yalnız olmalıdır. Test sonucu
pozitif çıkarsa İdari Direktör ve Takım Doktoru vakanın tabi tutulacağı güncel prosedürler için ilgili kurumlarla
iletişime geçerek yönlendirme yapmalıdır. Bir taraftan da o gün tesiste bulunan herkese o gün içerisinde test
uygulanmalıdır. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat
Içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Test sırasında uyulacak kurallar Tarama Testi bölümünde açıklanmıştır.
Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır.
Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal
edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından
daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır. Şüpheli vaka tesis dışındayken saptandı ise test ekipleri vakanın evine
yönlendirilmelidir. Sonuç pozitif çıkarsa oyuncu ve çalışanlar için yukarıda belirtilen tüm süreç aynı şekilde devam
etmelidir.
İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.
27
3.1 “Şüpheli Vaka Yönetimi” Şeması 3
İzolasyon
Vaka izole bir alanda bekletilir
Vakaya izole alanda
hemen test uygulanır
Vakaya Test
Sevkiyat
Pozitif vaka güncel algoritmalara
ve bakanlığın prosedürlerine göre
ilgili kuruma sevkedilir
Tüm tesis çalışanları ve oyuncular en
geç 24 saat içerisinde tesis içerisinde
organize edilecek teste girmelidir
Kulüp içi Duyuru
Temastakilere Test
Oyuncu ve tesis çalışanları dışında,
vakanın ailesi için de en geç 48 saat
içinde test organizasyonu yapılmalıdır.
Vakanın durumu ve test
sonuçları hakkında ilgili kurumlar
gün sonunda bilgilendirilir
Bilgilendirme ? +
POZİTİF TEST SENARYOSU
Bir önceki senaryonun görselleştirilmiş şeması aşağıdadır. Şüpheli vakanın test sonucu negatif çıksa bile vaka 5
gün ev izolasyonuna yollanır, semptom takibi yapılır ve 5 gün sonra evinde organize edilecek şekilde yeni bir teste
daha tabi tutulur. 5 gün sonraki testi de negatif çıkan şüpheli vaka, semptomsuz ise tekrar tesis içinde çalışmaya
veya antrenman yapmaya başlayabilir. Vaka ilk test negatif çıkmasına rağmen çok belirgin semptomlar gösteriyor
ise İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçip ek tetkikler (CT, kan testleri vb) istenmeli ve görüş alınmalıdır.
NOT: Şüpheli vakanın test sonucu ne olursa olsun, o günkü mesai ve antrenmanlar iptal edilmeli, tesis dezenfekte edilmeli, tüm
oyuncu ve çalışanlar 1 hafta boyunca daha sıkı ve detaylı semptom / bulgu monitörizasyonuna tabi tutulmalıdır. 28
3.1.1 Pozitif Vakanın Geri Katılımı 3 POZİTİF TEST SENARYOSU
Pozitif vakalar belirtildiği üzere semptom ve bulgulara bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’ın güncel algoritmalarına göre
ilgili medikal kurumlara sevk edilecek veya ev izolasyonuna alınacaktır. Bu süreç, İdari Direktör, Takım Doktoru ve İl
Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde
kontrol testi planlanması önerilir. Vakanın geri katılımının değerlendirilebilmesi için en az 3 kontrol testinin negatif
çıkması önerilir. Geri katılım için semptomsuz olan ve en az 3 kontrol testi negatif çıkan vakadan opsiyonel olarak
elektif şartlarda immünizasyon (antikor testi), Eforlu EKG, Akciğer Tomografisi ve tam kan tetkiki de istenebilir. Bu
karar Takım Doktoru’nun inisiyatifinde olacaktır. Tüm bulgular ve sonuçlar olumlu, minimum izolasyon süresi de
dolmuş ise (5’er gün ara ile yapılacak kontrol testleri sonucunda minimum 15 gün) vakanın geri katılımına izin
verilebilir.
Vaka medikal bir kuruma sevk edildi ve yatışı verildi ise kontrol testi takibi ve tetkikleri o kurumun inisiyatifindedir.
Takım Doktoru ilgili kurum ile sürekli iletişimde kalmalıdır. Takım doktoru taburculuk öncesi kurumun rutin tetkikleri
dışında ek tetkik (Eforlu EKG, ekstra kan tetikleri, ekokardiyografi, tomografi vb) isteyebilir. Taburculuk sonrası
vakanın minimum ev izolasyonu süresi yattığı kurum tarafından belirlenecektir ancak buna ekleme yapmak Takım
Doktoru’nun inisiyatifindedir. Protokoldeki Müsabaka Dönemi içerisinde semptom ve bulguları nedeni ile
hastanede yatışı gerçekleşen oyuncunun bu dönemde tekrar müsabakalara katılımı önerilmez.
NOT: Bir takımda aynı anda ikiden fazla pozitif oyuncu ve kontrol edilemeyeceği düşünülen bir senaryo oluşursa, izlenecek yol
hakkında kulüp, Federasyon ve Sağlık Bakanlığı birlikte karar vermelidir.
29
3.2 RAKİP TAKIM 3 POZİTİF TEST SENARYOSU
Pozitif test sonucu son 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve
tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Test planlaması sorumluluğu Takım
Doktoru ve İdari Direktör’de olup, test günü organizasyonu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senaryoda
belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır.
İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve Federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.
30
• Bu kombinasyonlarda uygulanacak prosedürlerin içeriği (takip, tedavi, tetkik vb) Sağlık Bakanlığı’nın güncel algoritmalarına
göre ve İl Sağlık Müdürlükleri ile yapılacak görüşmeler sonunda belirlenecektir.
• Aynı anda PCR negatif ve Ig M pozitif çıkarsa Aktif Enfeksiyon varmış gibi düşünülmelidir.
NOT: Daha önce de bahsedildiği üzere ek tetkik ve süre uzatımları Takım Doktoru’nun inisiyatifindedir.
ANTRENMAN
İZOLASYON + 5 GÜN SONRA TEST
BELİRGİN SEMPTOM VAR
(Ateş, öksürük, nefes darlığı)
HAFİF SEMPTOM VAR
(Nonspesifik gribal semptomlar)
SEMPTOM YOK
PCR +
Antikor Ig M +
Aktif Enfeksiyon
PCR –
Antikor Ig M –
Antikor Ig G –
Daha önce maruziyet yok
PCR –
Antikor Ig M –
Antikor Ig G +
Daha önce maruziyet var
YATIŞ* İZOLASYON* İZOLASYON*
İZOLASYON + 3 GÜN SONRA TEST
Ek Tetkik (BT, kan)
ANTRENMAN
İZOLASYON + 3 GÜN SONRA TEST
Opsiyonel Ek Tetkik (EKO,EKG,BT)
İZOLASYON + 3 GÜN TAKİP
3.3 Test Sonucu Değerlendirme Öneri Algoritması 3 POZİTİF TEST SENARYOSU
31
“FUTBOLA DÖNÜŞ” ÖNERİ PROTOKOLÜ
COVID-19 pandemisi sürecinde,
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, Acıbadem Sports ve T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği
ile, TFF 2019 – 2020 sezonunun tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanmış bir öneri protokolüdür.

Content retrieved from: https://www.fanatik.com.tr/tff-kurulu-futbola-donus-oneri-protokolu-hazirladi-2140784.

Etiketler: /

MERTCAN SARIYER’DE
  Milli aranın ardından transfer çalışmalarına devam eden Sarıyer’imizde haftalar önce yazdığımız 21/22 sezonunda formamızı başarı ile terleten ligin en...
SARIYER ‘DE KAMP TARİHİ & TRANSFER GÜNDEMİ & GENÇLER
Sarıyer’de kamp tarihi belli oldu. 14 Temmuz günü kulüp tesislerinde toplanacak olan ekibimiz 15 Temmuzda 1. etap kamp çalışmaları için...
SARIYER’DE İMZALAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR
Transfer çalışmalarını sürdüren Sarıyer’imizde dış transferin yanı sıra iç transferde de imzalar atılmaya devam ediyor. Daha önce Süheyl ve Özkan...
SARIYER’DE TRANSFER HAREKATI BAŞLADI
Sarıyer’imizde yapılan genel kurul sonrası görev dağılımı yapılırken transfer konularında da girişimler sürüyor. Daha önce T.D Kemal Kılıç ile sezon...
SARIYER’DE YENİ BAŞKAN SALİH BAYRAKTAR
Bugün Sarıyer halk eğitim merkezinde yapılan genel kurulda katılım yüksekti.  Seçime tek liste ile katılan Salih Bayraktar Sarıyer’in yeni başkanı...
SARIYER’DE GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR
Sarıyer spor kulübü genel kuruluna bir gün kaldı. Adaylık ile ilgili sosyal medyada açıklama yapan kişiler Sarıyer’de bulunan yerel basına...
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM MI? EDİYORUZ
Sarıyer’de kulaktan kulağa yayılan Kemal Kılıç Hoca ile temasta olunduğu konuşuluyor. Bunun ile ilgili abartısız 30 arama ve mesaj aldık....
HAKAN ŞENGÜL’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Sarıyer spor kulübü yöneticilerinden Hakan Şengül’den Kurban Bayramı mesajı Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız;...
SARIYER’İMİZİN YER ALDIĞI 2.LİG GRUP KURALARI ÇEKİLDİ
Sarıyer’imizin de yer aldığı 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, 13 Haziran Perşembe günü...
SARIYER’DE GENEL KURUL ÖNCESİ LİSTE HAZIRLIKLARI & GRUP KURALARI BUGÜN ÇEKİLİYOR
Geçtiğimiz hafta yapılan dik duruş sayesinde ileri bir tarihe atılan ve daha güçlü bir yönetim kurulmasının yolunu açan herkese teşekkür...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.